Systém obsluhy prepravných ponúk - www.transport.canpack.eu
Nie ste prihlásený.
PL EN RU FR CZ SK RO ES

Systém obsluhy prepravných ponúk

Prihlásenie

Login:

Heslo:

Pomoc

Máte problém so Systémom obsluhy prepravných ponúk? Skontaktujte sa s technickou obsluhou.

sootadmin@zetosa.com.pl
Návod
1. Registrácia v systéme spočíva na prechode do záložky „registrácia” a zadaní základných informácií o spoločnosti. Zvláštnu pozornosť venujte skutočnosti, že všetky polia sú povinné a nevyplnením ktoréhokoľvek z nich bude registrácia v systéme znemožnená. Na e-mailovú adresu uvedenú v časti „Informácie o spoločnosti” bude po overení zadaných údajov odoslané heslo, ktoré umožní prihlásenie do systému, pričom prihlasovacím menom bude zadaná e-mailová adresa. Na e-mailovú adresu uvedenú v časti „Kontaktná osoba” budú odoslané všetky informácie o organizovaných aukciách alebo registrovaných dopytoch (pozvánka na aukciu alebo ponukovú súťaž, oznámenie o výsledkoch ponukovej súťaže alebo aukcie a podobne).

Uvedená adresa (prihlasovacie meno) by mala byť k dispozícii viacerým osobám, čo umožní získanie hesla alebo prístup do systému v prípade, ak sa kontaktná osoba nemôže podieľať na predkladaní ponúk prostredníctvom systému (je na dovolenke, nepracuje už vo firme registrovanej v systéme).

2. Po prihlásení do systému budete informovaní o možnosti výberu účasti v ponukovej súťaži alebo elektronickej aukcii. Sú to dve rôzne formy predkladania ponúk.

  • Ponuková súťaž je príležitosť na predloženie cenového návrhu, ktorý je následne porovnávaný s návrhmi predloženými inými účastníkmi súťaže. O výsledku súťaže a kvalifikovaní ponúkajúcich Vás budú informovať zamestnanci našej spoločnosti.
  • Elektronická aukcia je licitáciou prebiehajúcou on-line a o výbere konečných dodávateľov Vás bude systém informovať okamžite po ukončení licitácie.

3. Pred vstupom do časti systému umožňujúcej predkladanie ponúk alebo účasť na aukcii si prosím prečítajte pravidlá účasti a priložené dokumenty. Vzhľadom na možnosť zmeny podmienok účasti na ponukovej súťaži alebo aukcii prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnili na predošlých súťažiach alebo aukciách, aby sa dôkladne oboznámili s podmienkami uvedenými na stránke.

4. Podrobné pokyny o obsluhe systémov nájdete v záložkách „Návod”, „Ponuková súťaž” alebo „Elektronické aukcie”.
2007-2020 Systém obsluhy prepravných ponúk CAN-PACK Group. Všetky práva vyhradené.
Projekt i wykonanie oprogramowania: ZETO S.A. Tarnów.  Współudział w projekcie i założeniach funkcjonalnych: Biuro Spedycji CAN PACK S.A.