System obsługi ofert transportowych - www.transport.canpack.eu
Nie jesteś zalogowany.
PL EN RU FR CZ SK RO ES

System obsługi ofert transportowych

Logowanie

Login:

Hasło:

Pomoc

Masz problem z Systemem obsługi ofert transportowych? Skontaktuj się z obsługą techniczną.

sootadmin@zetosa.com.pl
Rejestracja
Aby założyć konto w Systemie obsługi ofert transportowych wypełnij poniższy formularz zgodnie z instrukcją

Informacje o firmie
Rodzaj świadczonej usługi:
SPEDYTOR      PRZEWOŹNIK
Nazwa firmy
Kraj
NIP
REGON
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Telefon
+xx xx xxxxxxx /00xx xx xxxxxxx
Telefon kom.
+xx xxxxxxxxx /00xx xxxxxxxxx
Fax
+xx xx xxxxxxx /00xx xx xxxxxxx
Strona www
E-mail (login)
Rok zalożenia
Nazwa ubezpieczyciela
Wartość polisy OCP
Wartość polisy OCS

Osoba kontaktowa
Imię
Nazwisko
Telefon
+xx xx xxxxxxx /00xx xx xxxxxxx
Telefon kom.
+xx xxxxxxxxx /00xx xxxxxxxxx
Email
Stanowisko

Posiadany tabor
naczepa std (13,6m x 2,45m x 2,60m)
szt.
naczepa std (13,6m x 2,45m x 2,70m)
szt.
naczepa std (13,6m x 2,45m x 2,75m)
szt.
naczepa std (13,6m x 2,45m x 2,80m)
szt.
naczepa std (13,6m x 2,45m x 2,85m)
szt.
naczepa std (13,6m x 2,45m x 3,00m)
szt.
naczepa chłodnia (13,6m x 2,45m x 2,75m)
szt.
zestaw przestrzenny 115m3 - 120m3 (7,7m x 7,7m x 3,00m)
szt.
naczepa silo
szt.
wywrotka
szt.
naczepa do przewozu ładunków nienormatywnych
szt.
naczepa przestrzenna (16,5 m x 2,45 x 2,6 m)
szt.
zestaw skandynawski (7,7m + 13,6m x 2,45m x 2,8m)
szt.
zestaw LZV (7,7m + 13,6m x 2,45m x 3,00m)
szt.
zestaw LZV (7,7m + 13,6m x 2,45m x 3,00m) z rolkami
szt.
mega (13,6m x 2,45m x 3,00m) z rolkami
szt.
drobnica drogowy
szt.
drobnica lotniczy
szt.
drobnica morski
szt.
Średni wiek posiadanego taboru
Średnia norma emisji spalin
Inne (wymienić jakie)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka z Grupy CANPACK z siedzibą w Europie, Rosji i Ukrainie (lista spółek dostępna jest tutaj, zwracająca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie usług transportowych lub spedycyjnych lub która prowadzi aukcję zleceń transportowych (dalej jako: „Administrator”).Administratorem bazy danych osób zarejestrowanych w Systemie Obsługi Ofert Transportowych SOOT jest CAN-PACK S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, NIP: 677-004-67-39, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005418 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 90 186 240,00 zł, kapitał wpłacony: 90 186 240,00 zł, kontakt: data.protection@canpack.comAdministrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych lub spedycyjnych z Administratorem, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z Grupy CANPACK z siedzibą w Europie, Rosji i Ukrainie (lista spółek dostępna jest tutaj), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, agencje celne, ZETO S.A. z siedzibą przy ul. Urszulańskiej 25, 33-100 Tarnów będąca hostingodawcą Systemu Obsługi Ofert Transportowych SOOT.Przekazywanie danych osobowych do spółki z Grupy CANPACK z siedzibą w państwie trzecie, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani/Pani możliwość uzyskania kopii danych przesyłanych do państwa trzeciego. W tym celu prosimy o kontakt na data.protection@canpack.comInformujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażoną zgodę, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi założenie konta w Systemie SOOT oraz kontakt w celu złożenia zapytania ofertowego w przedmiocie usług transportowych lub spedycyjnych na rzecz Administratora lub spółek z Grupy CANPACK lub zawarcie umowy o świadczenie usług transportowych lub spedycyjnych z Administratorem.


2007-2020 System obsługi ofert transportowych CAN-PACK Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie oprogramowania: ZETO S.A. Tarnów.  Współudział w projekcie i założeniach funkcjonalnych: Biuro Spedycji CAN PACK S.A.